Szukasz systemu uzdatniania wody, który uzdatni Twoją wodę? Możesz sprawdzić produkty w sklepie internetowym lub porozmawiać z ekspertem!

Komory klimatyczne, kolejny rodzaj urządzeń stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, do funkcjonowania wymagają wody. Jakiej jakości wody wymagają komory klimatyczne? Czy istnieje zestaw wytycznych, których należy przestrzegać? W jaki sposób można uzdatniać wodę używaną w komorach klimatycznych?

Co to jest komora klimatyczna?

Komory klimatyczne, znane również jako szafy klimatyczne, mogą być wykorzystywane do przeprowadzania różnego rodzaju badań klimatycznych. Badania te mogą być przeprowadzane zarówno na strukturach organicznych, jak i nieorganicznych. Komory klimatyczne mogą być używane do stworzenia odpowiednich warunków temperatury i wilgotności. Pozwalają one na przechowywanie przez dowolnie długi czas, a także na monitorowanie i rejestrowanie wpływu klimatu na konkretną materię.

Komory klimatyczne mogą symulować różne warunki środowiskowe. Przeprowadza się w ten sposób testy stabilności różnych materiałów. Niektóre modele pozwalają na symulacje światła, co jest ważne dla rzetelnych badań próbek.

Istnieją dwa rodzaje komór klimatycznych. Jest to bardzo podstawowy i ogólny podział. Istnieją dwa rodzaje komór klimatycznych: komory klimatyczne, które badają stabilność i komory klimatyczne, które badają zmiany klimatu. Te ostatnie są często używane do długotrwałych badań stabilności. Badania te zapewniają utrzymanie temperatury i wilgotności na stałym poziomie. Badania ramowe są często wykonywane w klimatycznych komorach dynamicznych. Zmieniają one temperaturę i wilgotność automatycznie z określoną częstotliwością.

Komory klimatyczne wykorzystywane są m.in. do,

  • Badania wytrzymałościowe próbek
  • Badania materiałów
  • Testy starzenia się
  • Testy stabilności przy długotrwałym użytkowaniu
  • Przechowywanie materiałów w ściśle określonych warunkach

Gdzie znajdują się komory klimatyczne?

Wiele gałęzi przemysłu wykorzystuje komory klimatyczne. Możemy wymienić:

  • Komory klimatyczne dla przemysłu farmaceutycznego - Służą do badania stabilności i bezpieczeństwa produktów leczniczych. Pozwalają na sprawdzenie zachowania leków w ekstremalnych warunkach klimatycznych.
  • Przemysł budowlany - Tutaj wykorzystywane są do suszenia próbek szczepień warstw asfaltowych lub kondycjonowania próbek betonu
  • Przemysł elektrochemiczny - komory klimatyczne mogą być wykorzystywane do badania jakości układów scalonych i ich suszenia.
  • Przemysł samochodowy - do badania właściwości powłok izolacyjnych

Do zastosowań wymagających temperatur do 60 stopni idealnie nadają się komory klimatyczne z nawilżaczami ultradźwiękowymi. Urządzenia te mogą być wykorzystywane do kiełkowania, hodowli grzybów, roślin, starzenia się produktów spożywczych, jak również do testów stabilności leków i kosmetyków. Służą one również do badania trwałości opakowań przemysłowych.

Komory wyposażone w nawilżacze parowe nadają się natomiast do hodowli owadów, badania trwałości modułów elektronicznych, tworzyw sztucznych i materiałów budowlanych.

Jak działają komory klimatyczne?

Wszystko zależy od ich rodzaju. Na przykład komory klimatyczne wyposażone w nawilżacz ultradźwiękowy wykorzystują przetworniki elektroakustyczne. Zamieniają one energię drgań elektrycznych na drgania mechaniczne. Te z kolei służą do rozbijania wody na bardzo drobne kropelki, które następnie mogą być równomiernie rozpylane w całej komorze.

Nawilżacze parowe to zamknięte zbiorniki, w których wytwarzana jest para wodna o ciśnieniu wyższym niż ciśnienie atmosferyczne. Zbiornik ten jest ogrzewany przez grzałkę. Komory te mogą pracować w szerokim zakresie temperatur i wilgotności.

Komory klimatyczne mogą być dowolnego typu. Wykonane są z wielu połączonych ze sobą elementów. Odpowiadają one za zapewnienie odpowiedniej temperatury, wilgotności oraz oświetlenia. System chłodzenia i klimatyzacji odpowiada za utrzymanie równomiernego obiegu powietrza i zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych dla wszystkich próbek, niezależnie od ich wielkości. Komora może być szybko osuszana lub nawilżana za pomocą czujników wilgotności sterowanych mikroprocesorem.

System regulacji zainstalowany jest w komorach klimatycznych. Pozwala on na precyzyjne ustawienie parametrów pracy i rejestruje wyniki. Mogą być one wykorzystane do dalszej analizy w kolejnych etapach.

Komory klimatyczne wymagają wody nawilżającej

Woda jest niezbędnym czynnikiem, który zapewnia komfortową wilgotność w komorach klimatycznych. Niektóre komory klimatyczne mogą być podłączone bezpośrednio do instalacji wodno-kanalizacyjnej doprowadzonej do budynku. Inne posiadają oddzielny zbiornik wody, który znajduje się w bezpośredniej bliskości komory klimatycznej. Dostarczają one na bieżąco świeżą wodę i odbierają wodę już zużytą. Jeśli układ pomieszczeń i warunki na to pozwalają, jest to dobre rozwiązanie.

Woda musi być odpowiednio oczyszczona, aby komora klimatyczna mogła funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Kwestie jakości i uzdatniania wody będą podobne do tych, które są wymagane przy zasilaniu nawilżaczy powietrza lub sterylizatorni. Więcej na ich temat można przeczytać w artykule: Uzdatnianie wody nawilżacze przemysłowe sterylizatory nawilżacze

Po pierwsze, woda nie może być skażona mikroorganizmami. Nie może zawierać żadnych bakterii, które mogłyby spowodować skażenie produktu lub materiału. Musi być również wolna od wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych i substancji, które mogą powodować zmatowienie lub osad, takich jak wysoki poziom żelaza i manganu. Komory klimatyczne wymagają ultraczystej, odmineralizowanej wody. Zalecana jest woda o przewodności 5 uS. Oznacza to, że woda powinna być odpowiednio uzdatniona, niezależnie od jej źródła.

Jak uzdatniać wodę do komór klimatycznych

Podstawą jest wstępne, mechaniczne oczyszczanie wody. Dokonuje się tego poprzez odpowiednio dobrany system przemysłowego filtra mechanicznego. Należy zredukować poziom żelaza i manganu w wodzie poprzez zastosowanie przemysłowych odżelaziaczy i/lub odmanganizatorów. Czytaj więcej: Odżelazianie wody przemysłowej - jakie są rozwiązania?

Woda zasilająca komory klimatyczne nie przyjmuje minerałów. Woda musi zostać poddana procesowi desineralizacji. Ważne jest, aby zastosować odpowiednie metody opisane w artykule: Woda demineralizowana w przemyśle - na czym polega? Przemysłowa odwrócona osmoza jest najlepszą metodą do uzdatniania wody o bardzo niskiej przewodności. Została ona opisana tutaj: Odwrócona osmoza przemysłowa o dużej wydajności. Dezynfekcja wody może być również przeprowadzana za pomocą wydajnych lamp bakteriobójczych.

Dobór wyposażenia do komór klimatycznych

Przy wyborze odpowiedniej stacji uzdatniania wody najlepiej poradzić się eksperta. Często niezbędnym krokiem jest profesjonalna analiza wody. Na podstawie tych informacji tworzony jest projekt stacji uzdatniania wody oraz ustalane są szczegóły dotyczące instalacji. Montaż możliwy jest po zatwierdzeniu inwestycji. Kolejnym integralnym elementem jest serwis.