Szukasz systemu uzdatniania wody, aby uzdatnić swoją wodę? Możesz sprawdzić w sklepie internetowym lub skontaktować się z ekspertem, aby dowiedzieć się więcej!

Woda jest ważnym surowcem dla przemysłu mleczarskiego. Woda jest niezbędna do wielu celów. Jednak głównym problemem tej branży jest jej nadmierne zużycie. Dobrze dobrany system uzdatniania wody może poprawić jej jakość i zmniejszyć ilość zużywanej wody. Jak można poprawić jakość wody w przemyśle mleczarskim Jaka jest jego rola?

Istnieje wiele nazw dla przemysłu mleczarskiego. Przetwarza on mleko, śmietanę i maślankę, lody, kefir, jogurt i masło, jak również fermentowane produkty mleczne i różne formy mleka skondensowanego. Zróżnicowane produkty wymagają zróżnicowanych urządzeń. Urządzenia te z kolei wymagają zaopatrzenia w ciepło i jego odzysku. Wysokiej jakości woda jest niezbędna zarówno do produkcji, jak i eksploatacji wielu produktów. To właśnie jest tematem dzisiejszego artykułu.

Dlaczego woda jest ważna w mleczarstwie?

Przemysł mleczarski zużywa duże ilości wody i przetwarza ją w dużych ilościach. Szacuje się, że na każdy litr mleka lub kilogram produktu potrzeba od 2 do 6 litrów wody. Według Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy, woda stanowi 85-90% składu mleka. Woda jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznej i wysokiej jakości produkcji wyrobów mleczarskich. Woda bierze udział w:

 • Ogrzewanie
 • Chłodzenie
 • Mycie
 • Czyszczenie

W przemyśle mleczarskim toczy się wiele dyskusji na temat tego, ile wody powinno być przetwarzane i jak powinna być ona wykorzystywana. Jest to wrażliwy surowiec, którego podaż jest ograniczona. Organizowane są konferencje w tej dziedzinie i podejmowane są działania zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Dużo pieniędzy inwestuje się w zrównoważony rozwój i zarządzanie zasobami wodnymi. Recykling i ponowne wykorzystanie wody to dwa najważniejsze obszary inwestycji. Według badań, przetwórcy mleka zużywają od 1 do 10 m3 wody na m3 przetwarzanego mleka. Wymagania dotyczące produktu i przetwarzania określają zużycie wody.

Źródła wody w mleczarniach

Istnieje wiele źródeł zaopatrzenia zakładów mleczarskich w wodę, w tym:

 • Woda wodociągowa
 • Woda ze studni głębinowych - ujęcia własne
 • Woda powierzchniowa - ujęcia własne

Na jakość wody ma wpływ przede wszystkim ilość wody zużywanej w danym procesie. Parametry te mogą również wpływać na jakość i ilość wody wykorzystywanej do określonych celów.

Klasyfikacja wody w mleczarstwie

Możemy mówić o właściwej klasyfikacji mleka ze względu na jego wykorzystanie w mleczarstwie

Woda używana w przetwórstwie spożywczym - woda musi spełniać minimalne normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Woda mająca kontakt z wytwarzanym produktem - woda do mycia i sterylizacji, czyszczenia sprzętu, rekonstrukcji, mycia produktów, solenia produktów mleczarskich, regulowania zawartości wody w produkcie, np. masło
Woda, która nie ma bezpośredniego kontaktu z wyrobem gotowym, półproduktami, jest wodą używaną do celów chłodniczych. Może również wchodzić w skład pary technicznej do mycia zewnętrznego.
We wcześniejszym artykule można dowiedzieć się więcej na temat wody przemysłowej: Czym jest proces i jak działa? Nie ma znaczenia skąd pochodzi woda, musi być ona zdezynfekowana. Woda techniczna wykorzystywana jest w przemyśle mleczarskim do celów socjalnych, w procesach technologicznych, a także do mycia (m.in. linii produkcyjnych, zbiorników, cystern).

Jaka jakość wody jest najlepsza dla mleczarni?

Kryteria jakości wody są bardzo zróżnicowane i zależą od sposobu jej wykorzystania. Na przykład woda, która ma bezpośredni kontakt z żywnością powinna spełniać co najmniej normy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nie może zawierać mikroorganizmów. Poniżej wymienione są najważniejsze parametry, które muszą być kontrolowane:

 • Mikrobiologiczne - do tej grupy zaliczamy bakterie, pierwotniaki i wirusy oraz pasożyty
 • Chemiczne - BZT i TOC, związki chemiczne, które są związane z zaburzeniami endokrynologicznymi, chlor i związki chloru
 • Fizyczne - pH i mętność. Przewodność

Woda wtórna dla mleczarstwa

Obecnie najbardziej dyskutowanym tematem jest wtórne wykorzystanie wody w mleczarstwie. Dlatego też chciałbym poświęcić temu tematowi najwyżej kilka akapitów. Uzdatnianie wody może być również stosowane do recyklingu wody. Uzdatnianie wody z recyklingu może pomóc zredukować całkowite zużycie wody w mleczarni nawet o 1 litr na litr mleka lub mniej. Bez wody z recyklingu nie jest możliwe zredukowanie zużycia wody o mniej niż 4 litry na litr.

Woda wtórna może być znaleziona w zakładach mleczarskich z płukania wody twarogowej, kondensatu wymienników ciepła, rurociągów dystrybucji pary, kondensatu wymienników ciepła, kondensatu rurociągów dystrybucji pary, kondensatu powstałego podczas zagęszczania mleka, serwatki i permeatu po obróbce mleka i technikach separacji membranowej.

Woda wtórna może być używana na wiele różnych sposobów. Nie powinna mieć kontaktu z produktem bez sterylizacji. Powinna być odprowadzana przez oddzielne systemy rurociągów z wyraźnie oznaczonymi rurami lub kranami.

Co to jest woda wtórna?

Ponowne wykorzystanie chłodnej wody w instalacjach chłodniczych. Po dezynfekcji również w zasilaniu kotłów, myciu i instalacjach chłodniczych.
Woda z mleka i odparowanej serwatki może być używana w zasilaniu kotłów, myciu i instalacjach chłodniczych.
Permeaty membranowe do zagęszczania serwatki po uzdatnianiu wody za pomocą przemysłowej odwróconej osmozy nadają się do: instalacji chłodniczych i zasilania kotłowni.
Rozporządzenie 852, 853/2004/UE reguluje wykorzystanie wody wtórnej w przemyśle mleczarskim i innych branżach. Normy te pozwalają na ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody do produkcji pary, wody chłodzącej lub wody procesowej w systemach przeciwpożarowych.

Procesy technologiczne i woda w przemyśle mleczarskim

Woda wykorzystywana jest m.in. do produkcji pary wodnej. W przemyśle mleczarskim i serowarskim jest ona wykorzystywana do czyszczenia urządzeń oraz do ogrzewania. O tym jaka woda jest najlepsza do czyszczenia takich urządzeń pisałem już w artykule Uzdatnianie wody do wytwornic pary. Dlaczego produkcja pary wodnej wymaga uzdatniania wody?

Przemysł mleczarski jest również wielkim zwolennikiem kotłów grzewczych zasilanych wodą. Są one niezbędne w procesie pasteryzacji produktów mleczarskich. Kotły i wytwornice pary mogą być podatne na powstawanie osadów. Można je kontrolować poprzez zmiękczanie wody, demineralizację, odgazowanie oraz uzdatnianie chemiczne przy użyciu odpowiednich środków uzdatniających wodę. W artykule: Uzdatnianie wody do chłodni kominowych i klimatyzacji, omawiamy również wymagania związane z jakością wody.

Jakie substancje powinny być eliminowane z wody w przemyśle mleczarskim

Jest to szeroki temat, który można omówić, ponieważ wiele czynników zależy od zastosowania i zapotrzebowania na wodę. Inne parametry będą ważne dla wody do wytwornic pary czy kotłów, a nieco inne dla obiegów chłodniczych. Najważniejszą rzeczą w sektorze mleczarskim jest to, aby woda była wolna od:

 • Żelaza
 • Manganu
 • Amoniaku
 • Zanieczyszczeń mechanicznych
 • Mikroorganizmy