Szukasz systemu uzdatniania wody, który uzdatni Twoją wodę? Możesz sprawdzić produkty w sklepie internetowym lub porozmawiać z ekspertem!

Na blogu znajdziesz więcej artykułów o jakości wody i sposobach jej uzdatniania. Dzisiaj chcę omówić, jaka woda jest wymagana dla sterylizatorów i nawilżaczy. Są to dwa różne tematy i mają różne zastosowania, ale oba wymagają wody o podobnych właściwościach. Jak można uzdatniać wodę do sterylizatorów i nawilżaczy?

Czym są nawilżacze powietrza?

W wielu zakładach przemysłowych, a także budynkach użyteczności publicznej, utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza jest kluczowym elementem ich funkcjonowania. Nawilżacze powietrza są często dodawane do systemów klimatyzacyjnych. Nie istnieją żadne normy prawne, które pozwalałyby na standaryzację lub schematyzację typów czy parametrów. Jedynie punkty 154.6 do 154.7 Warunków Technicznych wspominają, że urządzenia te powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami w powietrzu i nie powodować kapania wody na zewnątrz oraz dalszej części wentylacji. Nie wymaga się od nich wykonania zgodnie z żadnymi normami. Norma PN-B03421 odnosi się do parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. Stwierdza ona, że wilgotność względna z punktu widzenia komfortu cieplnego osób przebywających w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale 40-60%. W okresie letnim, gdzie jest mniejsza aktywność fizyczna, powinna wynosić 40-55%. Na rynku dostępnych jest wiele systemów nawilżania powietrza. W dzisiejszym artykule skupimy się na nawilżaniu wodnym.

Warto wyjaśnić, na czym ono polega. Polega ono na rozpylaniu wody w strumieniu lub powietrzu. Można to zrobić za pomocą specjalnych dysz, lub poprzez kontakt powietrza z wilgotną powierzchnią łóżka. Dostępnych jest kilka rodzajów nawilżaczy: komory zraszające, nawilżacze dyszowe oraz nawilżacze mechaniczne.

Możliwe jest również zastosowanie systemów nawilżania powietrza.

  • Stała i odpowiednia wilgotność powietrza
  • Obniżenie temperatury w pomieszczeniu
  • Zmniejszenie zapylenia
  • Redukcja ładunków elektrostatycznych

Gdzie stosuje się nawilżacze powietrza?

Nawilżacze powietrza stają się coraz bardziej popularne w domach i mieszkaniach, ale od wielu lat znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. Odpowiedni poziom wilgotności powietrza jest kluczowy w magazynach, halach produkcyjnych i laboratoriach, a także w ogrodach zimowych, szpitalach, oranżeriach, kwiaciarniach. Nawilżacze stosowane są w przemyśle papierniczym w celu utrzymania stabilnych, stałych parametrów. Wilgotność powietrza jest istotnym czynnikiem w przemyśle meblarskim. Ma ona wpływ na wiązanie kleju. Nawilżanie powietrza jest ważne w przemyśle farmaceutycznym, aby zachować właściwości leków. Odpowiednia wilgotność powietrza jest niezbędna nawet w serwerowniach, ponieważ wiąże ładunki elektrostatyczne. Muzea używają nawilżaczy do konserwacji eksponatów w magazynach i na wystawach. W szklarniach i hodowlach zwierząt często stosowane są zamgławiacze i nawilżacze. Ich temat był już poruszany w: Jakość wody w hodowli drobiu - czy ma znaczenie?, Jakie parametry powinna mieć woda w szklarniach?

Dlaczego należy zwracać uwagę na jakość wody w nawilżaczach?

Bez odpowiedniej jakości wody nawilżacze nie mogą prawidłowo funkcjonować. Jest to niezwykle istotne, ponieważ jakość wody i jej parametry mają ogromny wpływ na to, jak często urządzenie jest serwisowane, ile wody jest zamgławiane i jak działa system. Nawilżanie powietrza opiera się na zamianie wody w parę wodną. Bez niej cały proces nie byłby możliwy. Jest to ważny czynnik, którego nie należy pomijać. Słaba jakość wody może powodować usterki, a nawet problemy zdrowotne w pomieszczeniach, w których znajdują się nawilżacze.

Ważne jest, aby pamiętać, że urządzenia i nawilżacze powietrza mogą bardzo szybko rozprzestrzeniać bakterie i wirusy, co czyni je realnym zagrożeniem. Dotyczy to również przenoszenia i rozprzestrzeniania się bakterii Legionella (czytaj więcej: Uwaga! Bakterie Legionella w Twoim domu!). Woda musi spełniać wszystkie standardy higieniczne. Musi być całkowicie bezpieczna i sterylna. Nie może zawierać mikroorganizmów, ani stwarzać warunków do ich rozwoju.

Zaleca się, aby woda używana do nawilżania powietrza nie była zbyt twarda. Tylko elektrodowe nawilżanie parowe wymaga wysokiej przewodności wody. Woda nie powinna pozostawiać żadnych osadów ani cząstek mechanicznych. Mogą one powodować zakłócenia w pracy, spadek wydajności i zmatowienie. Jest to również korzystne środowisko dla flory bakteryjnej.

Sterylizatory na bazie wody

W dzisiejszym artykule zajmiemy się sterylizatorami. Sterylizacja to proces usuwania wszystkich patogennych czynników biologicznych, jak również ich przetrwalników. Istnieje wiele metod sterylizacji, w tym sterylizacja parowa. Najlepsza jakość wody jest niezbędna, aby proces ten zakończył się sukcesem. Metoda ta jest bardziej efektywna niż sucha, gorąca woda. Odbywa się to w specjalnej komorze, która jest częścią sterylizatora parowego.

Nasycona para wodna może powodować hydrolizę, denaturację i koagulację enzymów, struktur komórkowych oraz hydrolizę. Wynika to z wysokiej temperatury i aktywności cząsteczek wody. Powszechne są temperatury dochodzące do 134 stopni Celsjusza. Proces ten może trwać od 15 do 30 minut. Proces sterylizacji parowej odbywa się w tak zwanych "autoklawach". Do sterylizacji roztworów wodnych, jak również odzieży ochronnej, opatrunków i narzędzi używa się pary wodnej.

Ochrona przed cząsteczkami i osadami jest kluczowa, podobnie jak w przypadku nawilżaczy powietrza. Para nie może być podatna na skażenie mikrobiologiczne. Musi być całkowicie bezpieczna. Temat ten został częściowo omówiony w artykule Uzdatnianie wody dla szpitali

Jak uzdatniać wodę do sterylizatorów i nawilżaczy?

Woda używana w sterylizatorach i nawilżaczach musi być bardzo czysta. Osiąga się to poprzez filtrację mechaniczną i oczyszczanie wody z cząstek stałych. Stacje uzdatniania wody często stosują przemysłowe zmiękczacze wody lub demineralizację. Procesy te zostały opisane w kolejnych artykułach: Sanityzacja wody przemysłowej - jakie urządzenia są potrzebne oraz Demineralizacja w przemyśle - jak się ją stosuje. Procesy te oraz procesy przygotowania wody mogą prowadzić do wzrostu kosztów. Jednak dzięki wyeliminowaniu odkładania się kamienia kotłowego można znacznie obniżyć koszty utrzymania i serwisu urządzeń. W tych systemach można również stosować przemysłowe kolumny węglowe. Jeśli woda pochodzi ze studni, konieczne będzie jej oczyszczenie za pomocą przemysłowych de- i/lub de-manganizatorów.

Odwrócona osmoza może być cennym procesem przy produkcji wody do sterylizatorów i nawilżaczy. Informacje w artykule: Odwrócona osmoza przemysłowa o dużej wydajności. Przemysłowy system odwróconej osmozy często zawiera przemysłową lampę bakteriobójczą, która dezynfekuje wodę za pomocą promieniowania ultrafioletowego. Taka stacja uzdatniania wody jest bardzo wydajna i zużywa bardzo mało energii. Woda jest oczyszczana tak dokładnie, że mikroorganizmy nie mogą się rozwijać. Wszystkie instalacje są chronione i nie powstaje film biologiczny.

Dobrym pomysłem jest zwrócenie się do specjalisty w dziedzinie uzdatniania wody o poradę dotyczącą najlepszego sposobu uzdatniania wody. Najlepsza opcja zależy od wielu czynników, w tym parametrów wody surowej (zwykle ocenianych za pomocą profesjonalnej analizy wody), warunków panujących w przedsiębiorstwie, przeznaczenia wody oraz zapotrzebowania na wodę. Czasami konieczne jest wykonanie testów obciążeniowych na próbce wody. Kolejnym etapem jest plan technologiczny. Po dokonaniu ewentualnych korekt i zmian można przejść do fazy realizacji.